ASOCIAȚIA UMANITARĂ „PROVITAP” a fost constituită la inițiativa unui grup de oameni de bun simț care, în mod deliberat și voluntar și-au propus să ajute o categorie largă de persoane împotriva abuzurilor de orice natură. Ea a luat ființă în luna martie 2010 și a căpătat personalitate juridică la data de 08.04.2010, când a fost înregistrată legal în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Voluntariatul membrilor fondatori va însemna pentru început sute de ore de muncă pentru realizarea diferitelor activități și programe ce se vor desfășura în scopul performării asociației, dar și multe alte sacrificii personale.

Nutrim speranța că veți înțelege că modestul nostru demers anonim are drept țintă în primul rând copiii, bătrânii, familiile cu venituri mici și alte categorii de persoane asistate social.