DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI UMANITARE „PROVITAP” orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens.

Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de Consiliul Director. Persoanele care își aduc o contribuție importantă în desfășurarea activității Asociației sau au o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației dobândesc calitatea de „Membru de Onoare”.

COLABORATORI VOLUNTARI

Asociația noastră caută voluntari pentru diverse activități ce implică un volum mai mare de muncă ori aportul unor specialiști pentru scrierea de proiecte și obținerea de finanțări, acțiuni de mediatizare, lobby, traduceri de diverse materiale din limbi de circulație internațională în limba română, participarea la diverse activități ale organizației ori organizarea unor evenimente.

BENEFICII PENTRU MEMBRI ȘI VOLUNTARI

Posibilitatea de a-și ocupa timpul liber într-un mod plăcut și util, de a se perfecționa profesional și a căpăta experiență în domeniul apărării drepturilor omului și asistenței sociale, precum și șansa de a lucra într-o echipă de oameni serioși și inimoși.