MISIUNE

ASOCIAȚIA UMANITARĂ „PROVITAP” are drept scop principal consilierea, protecția, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților persoanelor împotriva abuzurilor de orice natură în vederea creșterii nivelului educațional al persoanelor defavorizate și integrării sociale a acestora.

VIZIUNE

Asociația noastră s-a înființat pentru a mobiliza coeziunea socială și instituționalizată în scopul apărării persoanelor ale căror drepturi legitime au fost încălcate în mod deliberat, acestea nedispunând de vreo posibilitate defensivă.

Activitatea noastră va fi în strictă concordanță cu imperativele sociale actuale și nu se va suprapune atribuțiilor entităților instituționalizate similare din domeniu.

VALORI

ASOCIAȚIA UMANITARĂ „PROVITAP” promovează o serie de valori consființite prin legi fundamentale naționale și europene cum ar fi: dreptul la viață, dreptul la proprietate, dreptul la muncă, dreptul la libera circulație, și se bazează în același timp pe valori cum ar fi:

- egalitatea de șanse, libertatea de alegere

- transparență în participarea la acordarea tuturor serviciilor

- independența și individualitatea persoanelor

- respectarea confidențialității și demnității umane, etc.