- Crearea unor centre pentru acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate în domeniul respectării drepturilor omului și drepturilor victimelor abuzurilor de orice natură.

- Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice având ca temă drepturile omului și protecția socială a persoanelor asistate.

- Organizarea de adunări, marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice sociale și educaționale.

- Angajarea, încurajarea, mobilizarea, participarea membrilor comunității la activități sociale și educaționale.

- Realizarea și editarea de publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative.

- Dezvoltarea de programe proprii și în parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate.

- Asigurarea condițiilor optime de hrană și cazare pentru victimele abuzurilor de orice natură, în special victimelor oricăror forme de violență, în limita resurselor avute la dispoziție.

- Dezvoltarea unor activități economice în vederea autofinanțării.

Finanțarea ASOCIAȚIEI UMANITARE „PROVITAP” în vederea realizării scopului propus se va face din dirijarea procentului de 2% din impozitul anual pe venit, sponsorizări, donații în bani, obiecte și servicii, cotizații, etc.